Hosted Exchange

Czym jest Hosted Exchange?

Usługa Hosted Exchange to korzystanie z hostowanego serwera Microsoft Exchange, co pozwala na uniknięcie ogromnych kosztów inwestycji i późniejszego utrzymania środowiska pocztowego. Co więcej – koszty te nie są nigdy możliwe do precyzyjnego oszacowania, a w miarę rozrostu firmy ewoluują czasem w bardzo szybkim tempie.

Czy to opłacalne?

Hosted Exchange to świetne rozwiązanie dla firm, które wolą panować nad kosztami obsługi poczty, jednocześnie korzystając ze wszelkich udogodnień, jakie oferuje Microsoft Exchange Server. Usługa nie wymaga nie tylko inwestycji w sprzęt, ale także pozwala na oszczędzenie zasobów ludzkich.

Ile to kosztuje?

Opłata za pełny dostęp do wszelkich, rozbudowanych funkcji Microsoft Exchange Server w przypadku korzystania z opcji hostowanej jest stała i wynosi …. miesięcznie za jednego użytkownika.

Zalety Hosted Exchange

Pełna funkcjonalność:

Microsoft Exchange 2010 dla dowolnej liczby użytkowników w bardzo krótkim czasie.

Brak konieczności utrzymywania administratora Microsoft Exchange

Funkcję administratora może pełnić osoba o nawet niewielkiej wiedzy technicznej

Stałe i przewidywalne koszty

miesięczna określona opłata za każde stanowisko

Korzyści dla użytkowników

Skrzynka Microsoft Exchange dostępna z dowolnego miejsca na wszystkie urządzenia mobilne – Android, iOS, Windows Phone

Synchronizacja

poczta, kalendarz, zadania i kontakty – wszystko dostępne w czasie rzeczywisty

Bezpieczeństwo

dane chronione w przypadku utraty urządzenia mobilnego lub awarii

Kontakt
close slider